БСК търси изпълнители за разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление сигурността на информацията
04.04.2014

Българската стопанска камара търси изпълнители за разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление сигурността на информацията (СУСИ), в съответствие с международен стандарт ISO/IEC 27001:2013, за нуждите на информационна система за оценка на компетенциите (www.mycompetence.bg)”, с обособени позиции:

 

  1.  „Разработване и внедряване, на Система за управление сигурността на информацията (СУСИ) за нуждите на информационна система за оценка на компетенциите (www.mycompetence.bg)”

     
  2. „Сертифициране на внедрената Система за управление сигурността на информацията в съответствие с международен стандарт ISO/IEC 27001:2013”


Обявата, техническата спецификация и документите за кандидатстване са публикувани по-долу.


Краен срок за подаване на офертите: 14 април 2014 г., понеделник, 17.00 часа


Документи

Обява, съпътстваща документация (.doc) Разяснения към публична покана № 5/03.04.2014 Разяснения към публична покана № 5/03.04.2014 - част2