БСК търси изпълнители за разработване на електронни тестове
14.04.2014

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

 

Българската стопанска камара търси изпълнители за 

 

„РАЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИ

 

С обособени позиции:

 

 

 

 

По-долу е приложена цялата документация по обявата.

 

Краен срок за кандидатстване: 28.04.2014 г., 17.00 часа


Документи

Обява, покана, документи за кандидатстване (.doc) Разяснения на постъпили въпроси (23.04.2014 г.)