Бъдещето на промишлеността: инфраструктура, конкуренция, енергия и образование Бъдещето на промишлеността: инфраструктура, конкуренция, енергия и образование
01.05.2012
Източник: в. Капитал

 

Развяващите знамена на 1 май профсъюзи по цял свят са парченце от сложния пъзел, който днес представлява световното производство. Работната ръка и човешкият потенциал несъмнено са важни елементи от бързата промишлена глобализация през последните 20 години. Но кои ще са водещите тенденции в следващите две десетилетия? Отговор се опитват да дадат авторите на доклада "Бъдещето на производството", издаден от Световния икономически форум.

Той бе публикуван малко преди предупреждението на Международната организация на труда, че положението със заетостта става тревожно, и особено в Европа едва ли ще настъпи подобряване на пазара на труда преди 2016 г.

В "Бъдещето на производството" обаче се изтъква, че има и много други - освен човешкия - фактори за промяната. Сред тях са бързата промяна в геополитическите отношения между Изтока и Запада, разпространението на информационните технологии, развитието на физическата и финансовата инфраструктура, компютризирането на промишлеността и умножаването на двустранните и многостранните търговски споразумения. Всичко това разделя традиционния цикъл на производството и го превръща в една сложна глобална мрежа. Така компаниите може да си взаимодействат във всички етапи на процеса практически навсякъде, като в същото време задоволяват потребностите на потребителите по цял свят.

Глобализацията обаче също се променя. Много от развиващите се икономики, използвани от мултинационалните конгломерати заради ниските разходи за труд, вече са се превърнали в промишлени центрове. Възможностите за иновации им позволяват да произвеждат все по-модерни продукти успоредно с поскъпването на труда. Това води до създаването на средна класа, която от своя страна се превръща в потребителски пазар и евтините работници остават в миналото.

С оглед на това авторите на доклада извеждат седем важни тенденции, които ще определят производствения сектор през следващите 20 години.

Инфраструктурата ще стане още по-важна

Инвестициите в ефективна инфраструктура трябва да са ключов приоритет за развиващите се държави, ако искат да бъдат избрани от големи международни компании и да получат предимствата на глобализацията. В бъдеще реинвестициите в пътища и логистични терминали ще станат още по-важни, за да се поддържа конкурентоспособност в очите на големите инвеститори.

Остра конкуренция между държавите за привличане на преки инвестиции

От 2006 г. до 2009 г. преките чужди инвестиции по света в производството са на стойност около 350 милиарда долара, а промишлеността заема 26% от всички глобални проекти с преки чужди инвестиции, създавайки 1.1 милиона нови работни места. Тези инвестиции са начин за привличане на изследователи и производства и създаване на инфраструктура. С оглед на проблемите с държавното финансиране по цял свят конкуренцията за тези ресурси ще се изостря навсякъде. При намаляване на разликите в предлаганите за бизнес условия и повишена динамика на промените и стимулите за инвеститорите от своя страна ще е все по-трудно да избират къде да вложат парите си, а инвестиция на грешното място ще има дългосрочни лоши последици за компанията.

Битката за ресурси

Търсенето на редки материали се увеличава шест пъти между 2009 и 2010 г., като Китай захранва 95% от световните нужди. В краткосрочен план държавите и компаниите ще реагират, като трупат резерви от тези материали и се подсигуряват. В дългосрочен план успехът ще бъде белязан от откриване на алтернативни материали благодарение на научния напредък.

Достъпна "чиста енергия" и ефективни енергийни политики

Службата на САЩ по енергийна информация очаква до 2035 г. световната консумация на енергия да се увеличи повече от 2 пъти спрямо 1990 г. С увеличаване на населението и индустриализацията цените на енергията само ще растат. Всички държави ще търсят конкурентоспособна енергетика от достъпен и сигурен източник на енергия. Промишлеността ще бъде принудена да търси нови начини за собствено производство от енергийно ефективни източници.

Иновации ще определят първенците

От 2006 г. до 2010 г. компаниите, считани за по-иновативни, увеличават приходите си и пазарната си капитализация около 2 пъти по-бързо. Държавите, които въвеждат иновации, се представят по-добре, що се отнася до БВП или БВП на глава от населението. Корпорациите трябва да използват иновации, за да са една крачка пред конкуренцията, но и трябва да получават подкрепа от подходяща инфраструктура и държавна политика, която стимулира научните изследвания.

Човешкият капитал остава най-важен

Около 10 милиона работни места в промишлеността днес не могат да бъдат запълнени заради растящата разлика в търсенето на квалифицирани кадри и липсата им на пазара. Развиващите се икономики няма да могат да стимулират растежа си без специалисти. Тази тенденция едва ли ще изчезне в скоро време, но компаниите и държавите трябва да инвестират в развиването на човешкия потенциал, защото той ще е най-важен в бъдеще, смятат авторите на доклада.

Политики за икономически растеж

Политиците трябва активно да търсят правилната комбинация от търговия, данъци, работна ръка, енергетика, образование, наука, технология и индустриални закони, които да произведат най-доброто възможно бъдеще за гражданите им. Компаниите ще трябва да участват в още по-тесен диалог с политиците, за да помогнат за постигането на необходимия баланс, нужен за успеха на всички.