Охрана и сигурност

НАФОТС – Българската Асоциация на Фирмите за Електронна Сигурност и Охранителни Услуги, е създадена през 2002г от 12 Частни Охранителни Дружества.
 
Към момента Асоциацията обединява в себе си над 26 Дружества от различните сфери на частните услуги за сигурност в Р. България.
     
  Според направения наскоро анализ за 2009г Дружествата, членове на  Асоциацията имат над 40 млн.лева оборот, в тях работят над 8 000 служители, и над 15 000 обекта се охраняват с физическа охрана и с технически средства.
  По данните подадени към Европейската Статистическа Агенция ЕВРОСТАТ – с посочените по горе основни показатели и другите допълнителни – Асоциацията заема 26% от пазара на частните услуги за сигурност.
  Над 70 % от членовете ни са сертифицирани по съответните международни стандарти
 
 
НАФОТС е член на Европейската Асоциация ЕВРОАЛАРМ
НАФОТС е една от инициаторите и учредители на Български Съюз на Индустрията за Сигурност- БСИС  - явяващ се формата на обединение, на Сдружения от  Индустрията за издигане имиджа и, за приемане на единен етичен Кодекс, за приемане на критерии за работа и високо качество на услугата и професионализма
НАФОТС участва в Консултативния Съвет по въпросите на частната охранителна дейност при ГД ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ
НАФОТС е член на Българска Стопанска Камара - БСК