Избран е експертът за Националния център за оценка на компетенциите Избран е експертът за Националния център за оценка на компетенциите
21.04.2012
Източник: БСК

След проведен конкурс е избран експерт за Националния център за оценка на компетенциите, базиран в Българската стопанска камара.

Евелина Ведър ще подпомага и координира работата на Националния център с със секторните и регионалните референтни звена за оценка на компетенциите.


Националният център за оценка на компетенции (НЦОК) подпомага методически и организационно дейността на Националния съвет за оценка на компетенциите и е оперативния орган за развитие на Националната референтната мрежа и за разработването и прилагането на компетентностния подход в управлнието на човешките ресурси.


Евелина Ведър е магистър по трудова и организационна психология. Завършила е Софийският университет.  Била е мениджър „Обучение и развитие“ на
Office 1 Superstore, „Тойота“ и ЗАД „Ай Ен Джи“.