Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“ продължава своите дейности Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“ продължава своите дейности
18.10.2017

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“, който стартира през пролетта на 2017 г. продължава изпълнението на дейностите си. ...

Източник: БСК

още »
Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели Осигурен е достъп до изискванията на европейските работодатели
17.10.2017

Професионалните стандарти, разработени и поддържани от Националната информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, вече са интегрирани с Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите ESCO ...

Източник: БСК

още »
Проведе се среща на работния екип по проект Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България Проведе се среща на работния екип по проект "Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България"
18.05.2017

По време на срещата се дискутираха обхвата, целите и необходимите резултати и ресурси по проекта, като бяха набелязани и основните области за развитие. ...

Източник: БСК

още »
Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения
16.05.2017

Интервю с Томчо Томов, в което той разказва за това какво е успехът и какви проблеми има в българското образование и пазар на труда. ...

Източник: Bloomberg TV

още »
Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя
03.05.2017

Преживяванията на служителите е най-общо сумата от възприятията им за различните интеракции, които имат с организацията, в която работят. Това включва всичко, което получават по време на престоя си в дадената компания, и което се отразява на когнициите и ...

Източник: PeopleStrategy

още »
МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
03.05.2017

На сайта на МОН е публикуван проектът за План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. ...

още »
«234567891011...60»