Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител Позиция на БСК по проектите на нормативни документи във връзка със Закона за държавния служител
08.06.2012
Източник: БСК

"Предложените нормативни актове по прилагане на Закона за държавния служител са важна стъпка към развитие на потенциала и мотивацията на служителите в държавната администрация."


Това се казва в позиция на БСК относно внесените за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проекти за нормативни актове по прилагане на Закона за държавния служител.


В писмо до председателя на НСТС Симеон Дянков БСК предлага въвеждане на термини, за които липсват легитимни определения в нормативната уредба и предлаганите документи, и се обръща внимание върху факта, че в проекта на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация не се предвижда възможност да се получават допълнителни възнаграждения.


Освен това, според експертите на камарата, непрекъснатите кадрови промени и оборот на заетите в държавната администрация, рамкирани преди всичко от мандатността на изпълнителната власт през последните 20 години, предопределя изключително ниска степен на приемственост, на невъзможност за използване на натрупан практически опит и неговото предаване на новоназначените служители. Същевременно, елиминираните в началото на 90-те години структури не са заместени от ефективна, единна национална система, от утвърдена обучаваща институция с адекватен научен и преподавателски капацитет и съвременни учебни програми, насочени към потребностите от първоначално, последващо обучение и кариерно развитие на новоназначени държавни служители.


"Предложените нормативни промени засягат интересите на стотици хиляди служители. Дори и добре замислени, ако не бъдат приложени правилно, ако не се управлява професионално промяната, ако не се комуникира ясно и открито, ако съответните служители не бъдат информирани и ангажирани с нея, резултатите ще бъдат отрицателни. В тази връзка отново предлагаме допълнително пилотно тестване на предложените модели и системи", се казва още в становището на БСК.


Документи

Позиция на БСК