Проведе се първата среща на секторните и регионалните консултативни съвети по проекта на БСК Проведе се първата среща на секторните и регионалните консултативни съвети по проекта на БСК
20.03.2012
Източник: БСК

Над 50 представители на секторни консултативни съвети (СКС) и на регионални центрове за оценка на компетенциите (РЦОК) участваха в първата си обща организационна среща, на 20 март 2012 г., в БСК.


За пръв път ръководителите на изградените до момента в рамките на проекта на БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси” секторни и регионални консултативни съвети се събраха в пълен състав и обсъдиха перспективите за дейността си, както и някои актуални въпроси и проблеми. Бяха отчетени резултатите от проекта на БСК до момента и беше споделен опит от страна на секторните и регионалните референтни звена.


По време на срещата беше обявено, че до края на настоящата година предстои да бъдат създадени още три секторни съвета, както и един регионален, така че да бъде финализиран процесът по създаване на Националната референтна мрежа, която ще подпомага изграждането и функционирането на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила.


„Особено ме радва фактът, че виждам в тази зала много млади хора, амбицирани за работа”, заяви пред участниците в срещата ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов. Според него, това е добра предпоставка за успех на проекта.